Thursday, March 30, 2017

evaluasi cucak ijo dalam adu oleh hakim

evaluasi cucak ijo dalam adu oleh hakim
cucak hijau
evaluasi cucak ijo dalam adu. cucak ijo/cucak hijau/ci ialah burung celoteh yang reputasinya meroket di tahun ini serta akhir tahun 2014 dahulu. seperti apa enggak, ci kegandrungan kian menjamur di nyaris semua kawasan. tapi kenapa kicaumania jadi senang cucak ijo? tanggapannya amat sederhana, karna kicauan cucak ijo amat empuk. lebih-lebih atas gaya ngentroknya yang membikin anda kaget. harga cucak ijo juga konsisten ajek serta berat naik. lagi pula cucak ijo yang telah pemenang di adu, pasti taksirannya dapat selangit. nah, ayo anda sedikit mengupas seperti apa sih patokan evaluasi dalam adu burung kategori cucak ijo? ayo sama-sama anda bahas atas evaluasi cucak dalam adu.

evaluasi cucak ijo dalam adu

evaluasi cucak ijo dalam adu. cucak ijo yang jadi pemenang adu pasti enggak cucak ijo asal-asalan. pasti ci itu muncul maksimum serta seperti atas patokan evaluasi hakim adu. terdapat cucak ijo yang langganan pemenang, tapi melimpah pula cucak ijo muka anyar yang muncul cakap serta menggusur lawan-lawannya. sesungguhnya seperti apa sih metode hakim membandingkan serta menentukan cucak ijo buat berhasil dalam adu? pasti dibilang dari kelebihan-kelebihan yang dipunya ci yang enggak dipunya ci lain. karna pada dasarnya tiap ci memiliki kelemahan. akan tetapi yang dicari ialah mencari sedikit kelangkaan serta ada melimpah keunggulan. ayo langsung aja anda perhatikan patokan evaluasi cucak ijo dalam adu selanjutnya ini.

evaluasi cucak ijo dalam adu

hakim ada kedaulatan serta opini atas seperti apa membandingkan cucak ijo. akan tetapi berdasarkan beragam pangkal terpercaya, terdapat sebagian patokan evaluasi buat cucak ijo. selanjutnya ini ialah patokan cucak ijo pemenang:
ada aksen lagu yang baik
ada tembakan/senjata yang luar biasa
lama bernyanyi yang lamban
ada speed muktamar
ada daya muat kicauan yang keras/berdengung
ada gaya ngeroll yang baik
ada gaya ngentrok
ada bulu-bulu yang baik

sebaliknya sebagian kelemahan yang dapat mengecilkan evaluasi dalam adu cucak ijo antara lain:
turun dari tangkringan
didis alias menelusuri bulu
membuka kapak akan tetapi enggak bersuara/macet bahana
ngruji
menganjurkan lidah/birahi akan tetapi enggak berbahana
bulu-bulu berkembang tetapi enggak bersuara

benar dalam adu, cucak ijo mesti amat sedia keadaannya. maksudnya, birahi cucak ijo mesti ajek. oper birahi membikin ci tidak bakal melontarkan lagu isiannya. sedemikian itu pula bila cucak ijo minim birahi. intinya anda mesti mengkondisikan cucak ijo biar dalam hal paripurna sebelum adu. baca: pemeliharaan cucak hijau sebelum adu serta seusai adu.

No comments:

Post a Comment